Salud i
Sostenibilitat

A Marcove treballem estretament amb la gestora H.A.U.S. amb la finalitat de construir edificis prioritzant la salut i el benestar de les persones, la sostenibilitat del medi ambient i la qualitat del projecte.

Espais
saludables

Construir espais que respirin és el nostre principal objectiu

Ens encarreguem de garantir que l’organització, distribució i ubicació dels elements sigui la correcta per assegurar factors com el tractament de la llum artificial i natural, la temperatura, circulació de l’aire o la correcta acústica. Aquests factors tenen un gran impacte en el benestar salud i físic de les persones, raó per la qual són molt tinguts en compte en les nostres construccions.

 

Aire net

Un aire net és la premisa principal que hem de tenir en compte per parlar d’espais saludables. En els nostres espais, gràcies a la ventilació de doble flux, l’aire es manté fresc, net, lliure d’olors i amb nivells de CO2 similars als de l’espai exterior.

Humitat òptima

És important conservar una humitat relativa òptima per a la protecció de les mucoses i prevenció de malalties, ja que els ambients excessivament secs faciliten la presència de camps electrostàtics, i poden acabar sent nocius per al nostre organisme. Per això, tractem de garantir en els nostres projectes nivells d’humitat entre el 40% i el 60%.

 

Camps elèctrics i magnètics

Realitzem un treball de distribució de la xarxa elèctrica i en el tractament de la mateixa amb la finalitat d’assegurar que els camps elèctrics i els magnètics no siguin causa de cap problema. A més, amb la inclusió del dispositiu Bio-Switch, mentre estem descansant, es anul·la el trànsit de corrent elèctrica a les habitacions i s’activa únicament si és requerida, reduint així l’impacte de l’exposició.

Aspectes com el confort acústic, confort tèrmic, confort lumínic, tractament de l’aigua, tractament de l’aire, tractament d’ones i camps, fan que els nostres projectes aconsegueixin un nivell de confort ambiental i benestar pensat per a espais saludables.

Eficiència
energètica

Optimitzem el consum energètic per assolir nivells òptims des de la primera fase del procés de construcció, implementant mecanismes per al seu correcte compliment.

L’eficiència ha d’anar acompanyada de solucions, sistemes i materials que puguin ser considerats sostenibles. Per això, hem obtingut un nivell d’eficiència excel·lent dins d’un marc autoimposat on mana la sostenibilitat.

 

Control de les pèrdues de temperatura

L’absència de ponts tèrmics millora el rendiment dels elements energètics emprats. Això significa que, amb poques pèrdues de temperatura, tant la calor com el fred que generem es mantindran dins de l’habitatge i, per tant, es generarà menys consum per aconseguir nivells de temperatura i humitat òptims i estables.

Detectores de moviment i tecnologia LED

La majoria dels nostres projectes estan dissenyats perquè en les seves zones comunes, mitjançant l’ús de sensors que s’encenen en detectar moviment, estalviem energia, evitant llums enceses sense necessitat. També comptem amb una instal·lació lumínica amb tecnologia LED, que genera menys nivells de consum.

 

Aprofitament de l’energia

Com a part d’aquesta solució global, els nostres projectes estan dissenyats tenint en compte l’aerotèrmia (un sistema que aprofita l’energia continguda en l’aire) i la utilització del sistema de sòl radiant amb aigua calenta (que consisteix en una xarxa de tuberies de material plàstic reticulat, PEX, que viatja per sota del sòl de tota l’habitatge).

 

El nostre objectiu és aconseguir la sensació del confort ambiental desitjat a través d’un conjunt de valors (temperatura, humitat, nivell de CO2, lluminositat, decibels), disminuint la demanda energètica en la mesura del possible i donant resposta a aquesta demanda amb els sistemes i solucions de menor consum.

El nostre edifici Slow Building és un clar exemple d'eficiència i estalvi.

Compromís amb
la sostenibilitat

Portem a terme projectes que pretenen reduir o minimitzar l'impacte ambiental que causen les nostres construccions o rehabilitacions d'edificis.

Concretem mesures i solucions que es puguin incorporar al projecte per generar el mínim impacte possible.

 

Selecció de materials amb criteri

En el nostre compromís amb la sostenibilitat, procurem utilitzar materials compatibles amb el criteri de circularitat econòmica; això significa que, des del procés extractiu i/o productiu, passant pel constructiu fins a la seva possible deconstrucció, no generarem residus o generarem els menys possibles. Cal dir que el percentatge de materials de cicle tancat encara és molt baix.

Al nostre edifici Slow Building assolim nivells òptims d’estalvi de residus.

0,76 Tm/m2
Per superfície construïda.

 


Comparat amb els generats per un edifici tradicional.

Seleccionem materials en funció de la quantitat de diòxid de carboni emès. Utilitzem materials que impliquin un menor consum energètic en el seu procés d’industrialització. Divulgar el compromís és també una manera de fomentar el canvi cultural i social.

Al nostre edifici Slow Building assolim nivells òptims d’estalvi de residus.

0,76 Tm/m2
Per superfície construïda.

 


Comparat amb els generats per un edifici tradicional.

Seleccionem materials en funció de la quantitat de diòxid de carboni emès. Utilitzem materials que impliquin un menor consum energètic en el seu procés d’industrialització. Divulgar el compromís és també una manera de fomentar el canvi cultural i social.

Preparats per als vehicles elèctrics

Per fomentar la mobilitat elèctrica, alguns dels nostres projectes disposen de preinstal·lacions fetes per poder connectar endolls de càrrega als garatges.

Aquesta metodologia de treball ens permet construir de forma més saludable i sostenible vetllant per la salut, el confort i el benestar dels qui hi habiten, atenent sempre al pressupost disponible, a la ubicació i a l’ús de l’edifici.

Confort

Un entorn saludable és sinònim de confort. Tots els nostres projectes tenen com a prioritat la preocupació per la comoditat i el benestar de les persones.

A Marcove situem l’usuari en el centre de l’experiència, garantint el seu confort però respectant totes les necessitats que requereix un projecte eficient i sostenible.

 

Confort lumínic i tèrmic

Els percentatges de transparència lumínica dels nostres projectes superen en la seva majoria el 35%, fet que té moltes repercussions en el confort lumínic i tèrmic, i en la reducció de la demanda energètica.

Aerotèrmia

Amb el sistema d’aerotèrmia, aprofitem l’energia continguda en l’aire, provocant canvis d’estat elèctrics que permeten passar de gas a líquid i de líquid a gas, alliberant energia en ambdós processos i utilitzant aquest sistema per escalfar aire o aigua.

 

Calefacció per terra radiant

Amb la calefacció per sòls radiants, conduïm aigua calenta transmetent calor a la superfície del terra ceràmic on l’aigua ha estat prèviament escalfada pel sistema d’aerotèrmia. La calor de la xarxa de canonades d’aigua es prolonga durant hores, mantenint un confort ambiental amb menys emissions energètiques sense necessitat d’assolir temperatures elevades per distribuir la potència tèrmica.

 

Ventilació de doble flux

La ventilació de doble flux ajuda a mantenir la qualitat de l’aire, mantenint lliures d’olors i humitats els espais construïts als nostres projectes, i ajudant a mantenir la temperatura de confort amb menys consum.

Qualitat

La nostra àmplia experiència és garantia de qualitat per als nostres clients. Utilitzem materials de qualitat i adequats per a cada projecte.

Seguim investigant dia a dia per innovar i adaptar noves solucions i propostes pels nous projectes. A Marcove actuem amb professionalitat, tant en el que es refereix a construcció com assessorament.

Formulari
de contacte

Si ho desitja, utilitzi el següent formulari per posar-se en contacte amb nosaltres.
    *Camps obligatoris