Política de privacitat

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització a través de la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
MARCOVE INDUSTRIAL SLU, domiciliada a C/ VALLESPIR Nº 19 1 A EDIFICI OCTAVIA (08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS) BARCELONA, amb NIF B08945602, telèfon de contacte 936740507 i correu electrònic marcove@marcove.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

Tractarem les dades de caràcter personal facilitades per a:

 

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens siguin directament aplicables i que regulin la nostra activitat.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre a reclamacions de qualsevol índole.
 • En el seu cas, enviar comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’enviar-li informació per part de l’entitat.
 • En el seu cas, gestionar la seva participació en concursos i promocions que realitzi l’entitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar.
 • En el seu cas, enviar enquestes de satisfacció i/o qualitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’avaluar el servei prestat.

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

 • En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les teves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les teves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per complir amb les obligacions legals que ens són aplicables. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si és el cas, els drets reconeguts a la secció “drets” de la present política.

4. COMPLEMENTS I EINES DEL LLOC WEB

 • CAPTCHA/reCAPTCHA

Utilitzem el servei Google CAPTCHA/reCAPTCHA per detectar, basant-nos en l’interès legítim, si el lloc web està sent utilitzat per bots, amb la finalitat de protegir el portal i prevenir pràctiques abusives i fraudulentes, com l’enviament de correu brossa.

Pot accedir a la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí

 • Google maps

Utilitzem Google Maps (API) amb la finalitat de mostrar-li mapes interactius directament al nostre lloc web i permetre-li utilitzar les seves funcions. Amb aquests efectes, ha de tenir en compte que, en utilitzar el servei, Google recopilarà i emmagatzemarà informació sobre el seu ús. Li informem que l’ús de Google pot implicar Transferències Internacionals de Dades no basades en una decisió d’adequació de la Comissió Europea ni en l’oferta de garanties adequades, pel que no compten amb un nivell adequat de protecció de conformitat amb el RGPD. Als efectes oportuns, li informem que aquest fet pot comportar certs riscos per a la protecció de les seves dades de caràcter personal. Aquests riscos derivats poden incloure que no hi hagi una autoritat supervisora de protecció equivalent i/o uns principis de protecció del tractament de dades i/o uns drets de protecció dels interessats equivalents. Per tot això, li recomanem que, de forma prèvia, llegeixi detingudament la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.

 • Google Analytics

Sempre que comptem amb el seu consentiment, utilitzarem Google Analytics amb finalitats estadístiques per entendre com interactua amb el nostre lloc web o, si escau, per conèixer el rendiment de les seves campanyes publicitàries, mitjançant les anomenades cookies. Amb aquests efectes, ha de tenir en compte que, en utilitzar el servei, Google recopilarà i emmagatzemarà informació amb la finalitat d’avaluar el seu ús del lloc web, recopilar informes sobre l’activitat del lloc web i prestar altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web. Li informem que l’ús de Google pot implicar Transferències Internacionals de Dades no basades en una decisió d’adequació de la Comissió Europea ni en l’oferta de garanties adequades, pel que no compten amb un nivell adequat de protecció de conformitat amb el RGPD. Als efectes oportuns, li informem que aquest fet pot comportar certs riscos per a la protecció de les seves dades de caràcter personal. Aquests riscos derivats poden incloure que no hi hagi una autoritat supervisora de protecció equivalent i/o uns principis de protecció del tractament de dades i/o uns drets de protecció dels interessats equivalents. Per tot això, li recomanem que, de forma prèvia, llegeixi detingudament la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.

5. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Un cop les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantenida amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

 

6. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS
La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 

7. DESTINATARIS
Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 • En el seu cas, aquells Encarregats de Tractament que ens ofereixin serveis.

8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades. En cas que posteriorment fos necessari dur a terme transferències internacionals de dades, es verificarà el grau de protecció del país de destinació i es prendran les garanties exigides per la normativa.

 

9. XARXES SOCIALS
Amb la finalitat de fer-lo partícip de la nostra activitat i que pugui estar al corrent de les nostres novetats, li informem que MARCOVE INDUSTRIAL SLU té creat un perfil a les Xarxes Socials.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat de unir-se a les nostres xarxes socials o grups. No obstant això, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyran a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com que s’asseguri de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les dades.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials en les quals tenim presència, perquè pugui accedir en tot moment a les polítiques de privacitat i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

LinkedIN: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/

10. DRETS
Els interessats podran sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals i exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat d’aquestes (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat i, si escau, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

Per fer-ho, podrà utilitzar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a la adreça postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament. Als efectes oportuns, li informem que se li podrà sol·licitar el seu DNI o qualsevol altre document anàleg, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat, sempre que això no pugui realitzar-se per altres mitjans menys intrusius.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web www.aepd.es

11. VERACITAT DE LES DADES
L’interessat garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aporti, pels canals habilitats a l’efecte i indicats al punt un d’aquesta política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, exemptant a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

12. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o com a conseqüència de canvis en el nostre lloc web. Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb MARCOVE INDUSTRIAL SLU a través dels formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a la direcció postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament.

Formulari
de contacte

Si ho desitja, utilitzi el següent formulari per posar-se en contacte amb nosaltres.
  *Camps obligatoris