Obra nova a Sant Cugat

Slider: images not found

La importància de l’habitatge com a espai de relació i convivència és una de les nostres prioritats i aquesta promoció neix de qüestionar-nos si aquesta condició tan bàsica l’estem avui complint.

A l’espai habitable és on tenen lloc gran part dels moments més transcendents de la nostra vida. És on vam compartir el temps amb les persones més properes. És on descansem, mengem, dormim, aïllem i ens refem d’un entorn de vegades agressiu i estressant.

Aquestes simples reflexions ens ajuden a entendre que cal una evolució en la manera d’imaginar, dissenyar i construir l’habitatge d’avui.

Espai Natura és el primer projecte plurifamiliar que construïm sota el concepte de H.A.U.S System

És un espai verd dins d’un context urbà. La tipologia definida d’aquests habitatges, amb sales d’estar i menjadors que comuniquen alhora l’interior de l’habitatge amb el carrer i la zona comunitària, dota els pisos de la doble condició d’estar en contacte directe amb la natura però també connectats amb la ciutat.

Es proposa la construcció d’una zona comunitària enjardinada amb espècies autòctones del paisatge del Vallès, tancada per tres costats del seu perímetre per tres edificis d’habitatges passants. Consta d’una piscina amb zona de descans, un hort i una zona d’esbarjo infantil.

Un espai verd al costat de l’estació de Mira-Sol, dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb vistes a la muntanya de Collserola al costat del Parc Central de Sant Cugat.

Espai Natura és un nou model urbà slow, sostenible i hiper connectat. Un espai urbà, verd i sa, envoltat d’equipaments aferrat a la natura.

plano pisos obra nueva sant cugat

descargar dossier espai natura