H.A.U.S.

haus system

H.A.U.S.: Health, Architecture; Urbanism; Sustainability.

És un sistema constructiu basat en la recerca d’un habitatge sa i sostenible, on el disseny de l’espai, i cada un dels elements que l’integren, tenen un perquè científic que ho justifica, fonamentat en la salut dels seus usuaris i en el respecte a l’entorn on s’ubica.

L’Arquitectura, i en concret, els habitatges que es construiran en el futur, hauran de ser sensibles a una nova i emergent manera de viure que considera que el seu habitatge actual ja no respon adequada, constructiva, funcional, ni espacialment en les noves tecnologies i a nous models familiars. Els habitatges del futur hauran de ser capaços, no tan sols de respondre a una nova sensibilitat mediambiental creixent, sinó que també hauran de ser uns habitatges dissenyades considerant la salut dels seus usuaris.

H.A.U.S. proposa un habitatge oberta a la natura però també protegit d’un entorn que moltes vegades és agressiu. Es tracta d’un sistema sinèrgic que dialoga amb el context i el clima. Una proposta que creu fermament que la qualitat de vida dels seus usuaris depèn del grau de connexió i del contacte amb el paisatge. H.A.U.S. proposa un nou habitatge connectada amb la natura i amb les noves tecnologies. Un habitatge flexible i sa. Un habitatge que respira.

És una proposta sensible al nou canvi climàtic. No ens imaginem una arquitectura aliena a les noves condicions mediambientals que estem vivint i patint. Aquest és un sistema responsable, conscient que estem davant d’una situació ambiental canviant. L’arquitectura futura no podrà ser impositiva i insensible al seu entorn. Haurà de ser una arquitectura capaç de mesurar l’impacte provocat per la seva presència en el context urbà i en el paisatge que l’envolta. Una arquitectura dialogant amb el clima i sensible al seu entorn.

Proposem una arquitectura activa que reacciona gràcies a l’anàlisi atent i precís del lloc on se situa. Una arquitectura resilient i optimista.

Creiem en la bellesa. Creiem que viure en un habitatge i en un entorn amable ajuda als seus usuaris a gaudir d’una millor qualitat de vida.
Perquè si l’espai on vivim condiciona i defineix la nostra manera de ser i viure, nosaltres confiem, gràcies al bon disseny, a construir nous llocs on viure sigui més agradable i més plaent.

H.A.U.S. proposa el disseny d’habitatges que, mitjançant la integració de les noves tecnologies, garanteixen la construcció d’espais d’alt confort. Habitatges amb identitat integrades en el seu entorn però també personalitzades i adaptades a les necessitats concretes dels seus usuaris.