Avís Legal

En conformitat amb l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Esteu visitant la pàgina web www.marcove.com/ca/ titularitat de MARCOVE INDUSTRIAL SLU, amb domicili social a C/ VALLESPIR Nº 19 1 A EDIFICI OCTAVIA (08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS) BARCELONA, amb NIF B08945602, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 20.715 Folio 35, Secció xx, Fulla B-9.838 d’ara endavant, el TITULAR.

Podeu contactar amb el Titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 936740507
Correu electrònic de contacte: marcove@marcove.com

 

2. USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l’accés i ús del lloc web i/o aplicació del Titular, així com dels serveis i continguts associats. L’accés o ús de qualsevol interessat implica l’adquisició de la condició de “usuari” i, amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

Amb relació al que s’ha mencionat anteriorment, li informem que és de la seva responsabilitat accedir a les condicions legals incloses en aquesta web, així com a les polítiques de privacitat, galetes o, si escau, condicions de venda i llegir-les detingudament.

 • Recomanem:
  a. Que les visiti cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
  b. Que imprimeixi o emmagatzemi en el seu sistema una còpia.

 

3. ÚS DEL PORTAL

Aquesta web proporciona l’accés a molta informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’Usuari serà responsable de proporcionar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà igualment responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu al tractament de les seves dades personals es recull a la política de privacitat.

 

5. CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’Usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major.

En cas que existissin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’Usuari que els remet, sent aquest l’únic responsable dels mateixos. En conseqüència, el Titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

 

7. MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas  que a www.marcove.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRETS D’EXCLUSIÓ

El Titular es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

 

10. GENERALITATS

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal se resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari que resultin competents.

 

12. MENORS D’EDAT

Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

 

13. MESURES DE SEGURETAT – SSL

El Titular ha contractat pel seu lloc web un certificat SSL («Secure Sockets Layer»). Aquest certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies, accés a les àrees protegides, etc.

La direcció del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Formulari
de contacte

Si ho desitja, utilitzi el següent formulari per posar-se en contacte amb nosaltres.
  *Camps obligatoris